Skip to content

Náms- og starfsráðgjöf í Hólabrekkuskóla

Náms- og starfsráðgjafi styður við nemendur og liðsinnir þeim í málum er snerta nám þeirra, skólavist, framhaldsnám og starfsval. Náms- og starfsráðgjafi er í nemendaverndarráði og situr teymisfundi vegna einstakra nemenda sé þess óskað. Náms- og starfsráðgjafi er bundinn trúnaði varðandi málefni nemenda sem til hans leita.

Helstu verkefni náms- og starfsráðgjafa eru:

·       Að veita ráðgjöf um náms- og starfsval nemenda.

·       Náms- og starfsfræðsla fyrir nemendur

·       Efla vitund einstaklinga um viðhorf sín, áhuga og hæfileika þannig að þeir fái betur notið sín í námi og starfi.

·       Að leiðbeina nemendum um skipulögð vinnubrögð í námi

·       Að veita persónulega ráðgjöf, bæði í formi einstaklings- og hópráðgjafar sem vinna að einstökum verkefnum t.d. námstækni, prófkvíða, prófundirbúnings og ýmis önnur mál sem kunna að koma upp eins og samskiptamál af ýmsu tagi.

Nemendur og foreldrar/forráðamenn eru velkomin að leita til náms- og starfsráðgjafa og fengið viðtöl eftir samkomulagi.  Náms- og starfsráðgjafi skólans er Íris Hrund Hauksdóttir, netfang: iris.hrund.hauksdottir@rvkskolar.is