Nemendafélag Hólabrekkuskóla

Almennar upplýsingar

Reglur um nemendafélag

Nemendafélagið

Kynning, lög og starfsreglur

Við grunnskóla skal starfa nemendafélag og er skólastjóri ábyrgur fyrir stofnun þess.

Nemendafélag vinnur m.a. að félags-, hagsmuna- og velferðarmálum nemenda og skal skólastjóri sjá til þess að félagið fái aðstoð eftir þörfum. Nemendafélag hvers skóla setur sér starfsreglur, m.a. um kosningu í stjórn félagsins og kosningu fulltrúa í skólaráð skv. 2. mgr. 8. gr.
Viðburðir og hefðir í félagsstarfi.
Samhliða hinu almenna námi í Hólabrekkuskóla hefur verið öflugt félags- og tómstundastarf meðal nemenda.

Markmið með félagsstarfinu er:

  • að stuðla að auknum félagsþroska nemenda.
  • að nemendur öðlist skilning á starfi og uppbyggingu félaga.
  • að auka skilning nemenda á að þarfir hópsins ganga fyrir þörfum ákveðinna einstaklinga.
  • að undirbúa nemendur undir þau verkefni sem bíða þeirra í þjóðfélaginu.
  • að stuðla að betra og fjölbreyttara skólastarfi.

Félagsstarf yngri nemenda skólans byggist að mestu leyti á bekkjarkvöldum sem foreldrar annast og böllum fyrir 6. og 7. bekk. Hjá nemendum í 8. - 10. bekk er starfinu öðruvísi háttað. Á hverju hausti er valið í stjórn nemendafélags sem skipað er fulltrúum úr 9. og 10. bekk en að auki eru kosnir bekkjarfulltrúar úr hverjum bekk í 8. – 10. bekk. Þessir bekkjarfulltrúar sjá til þess að skapa stemningu fyrir böllin sem og skemmtiatriði. Hver árgangur á umsjón með balli einu sinni til tvisvar á önn og felst sú umsjón í því að skapa stemningu, halda utan um skemmtiatriði og þrífa eftir böllin. Umsjónarkennarar félagsstarfs velja 3ja manna stjórn auk formanns árshátíðarnefndar.

Ýmsar nefndir eru starfandi og má m.a. nefna:

  • Árshátíðarnefnd/Árshátíð unglinga í 8. - 10. bekk
  • Dj-ráð
  • Nemendafélag
  • Íþróttanefnd
  • Sjoppuráð
  • o.fl

Fréttir úr starfi

Velkomin í skólann 22. ágúst 2019

Skóli hefst að loknu sumarleyfi fimmtudaginn 22. ágúst 2019. Nemendur í 2. – 10. bekk mæta  á sal kl. 08:30 þar sem skólastjóri verður með stutt ávarp,…

Nánar