Skip to content

Námsmat

Námsmat


Skriflegur vitnisburður er afhentur að vori í 4., 7. og 10. bekk.

Vitnisburður sem nemandi sækir ekki á afhendingardegi er geymdur á skrifstofu skólans þar sem nemandi eða forráðamaður hans getur nálgast hann.

Niðurstöður samræmdra prófa í 4., 7. og 10. bekk eru afhentar nemendum þegar þær berast skólanum. Hæfniviðmið eru metin út frá eftirfarandi kvarða sem kemur