Laugardagurinn 19. janúar 2019

Gjaldskrá mötuneyta grunnskólanna

Gjaldskrá fyrir skólamötuneyti

Hér má finna gjaldskrá fyrir skólamötuneyti. Sjá „Tengd skjöl“, hægra megin á síðunni.

 

Gjaldskrá, október 2016

Hækkun fæðisgjalda hjá Reykjavíkurborg frá 1. október 2016

Hvað kostar þjónustan?

Máltíðin kostar 455 krónur frá 1. október 2016. Innheimt er jafnaðargjald miðað við 20 daga í mánuði, eða 9.270 krónur. Ekki er innheimt fyrir mat í júlí og ágúst. Foreldrar greiða einungis skólamáltíðir fyrir tvö börn, önnur njóta 100% afsláttar.

Sjá vef Reykjavíkurborgar hér.

NEWS See more here

Polska: Podwyżka opłaty za wyżywienie i lepsza jakość posiłków

Dnia 20 września Zarząd Miasta zatwierdził podwyżkę opłaty za wyżywienie w szkołach i przedszkolach miasta. Zmiana ta wejdzie w życie 1 października 2016. Podwyżka wynosi 100 koron, które zostaną przekazane wyłącznie na zakup produktów spożywczych, co pomoże podnieść jakość posiłków w przedszkolach i szkołach.

Zmiana pociąga za sobą podwyżkę opłaty za wyżywienie dzieci przedszkolnych zapisanych od siedmiu do dziewięciu godzin na dzień i wzrośnie ona z 8.320 koron do 10.480 koron za miesiąc.

Cena za wyżywienie w szkołach podstawowych wzrośnie z 7.100 koron do 9.270 za miesiąc.

Dopłata Miasta Reykjavik pokrywa większą część kosztów za wyżywienie, a jej wysokość będzie nadal porównywalna do wysokości dopłat innych gmin. Opłaty za przedszkole i te związane z uczęszczaniem dzieci do szkoły podstawowej pozostaną jednymi z najniższych w porównaniu z innymi gminami na Islandii

- - - - - -

 

Gjaldskrá, ágúst 2016

Hvað kostar þjónustan?

Máltíðin kostar 355 krónur. Innheimt er jafnaðargjald miðað við 20 daga í mánuði, eða 7.100 krónur. Ekki er innheimt fyrir mat í júlí og ágúst. Foreldrar greiða einungis skólamáltíðir fyrir tvö börn, önnur njóta 100% afsláttar.

Sjá vef Reykjavíkurborgar hér.

- - - - - -

 

Gjaldskrá, janúar 2016

NÝTT- Hækkun á gjaldskrá mötuneyta grunnskólanna, gildir frá janúar 2016

"Gjaldskrá mötuneyta grunnskólanna hækkar um 4.4% . Mánaðargjald var kr.  6.800 kr. - verður kr. 7.100 kr.

Sjá frétt á vef Reykjavíkurborgar hér.

- - - - - -


Skólaárið 2015-2016

Hækkun á gjaldskrá mötuneyta grunnskólanna, gildir frá 31. júlí 2015

"Gjaldskrá mötuneyta grunnskólanna hækkaði þann 31. júlí 2015. Verð pr. máltíð fer úr 275 kr. í 340 kr. eða úr 6.200 kr. á mánuði í 6.800 kr.

Sjá frétt á vef Reykjavíkurborgar hér.

 


- - - - - -

Skólaárið 2011-2012

Hækkun á gjaldskrá mötuneyta grunnskólanna, gildir frá 1. janúar 2012

"Gjaldskrá mötuneyta grunnskólanna mun hækka þann 1. janúar 2012. Verð pr. máltíð fer úr 275 kr. í 310 kr. eða úr 5.500 kr. ámánuði í 6.200 kr.

Sjá frétt á vef Reykjavíkurborgar hér.

Prenta | Netfang