Laugardagurinn 19. janúar 2019

Hlutverk bekkjarfulltrúa

Á skrifstofu Heimilis og skóla er hægt að fá möppu er kallast "Foreldrabankinn". Í þeirri möppu er að finna ýmsar gagnlegar upplýsingar s.s. hvernig gott er að skipuleggja fundi, tillögur að stofnun og framkvæmd vinahópa og upplýsingar um hver gerir hvað í skólakerfinu.

Hlutverk bekkjarfulltrúa
er að stuðla að auknu samstarfi foreldra, kennara og nemenda innan hvers bekkjar. Bekkjarfulltrúar eru kosnir af foreldrum eða tilnefndir í samráði við fyrri bekkjarfulltrúa. Æskilegt er að bekkjarfulltrúar séu minnst tveir fyrir hvern bekk og að einungis sé skipt um annan bekkjarfulltrúann í hvert sinn, þannig að þeir sitji tvö ár í senn.

· Hann kallar saman foreldra barnanna í bekknum eigi sjaldnar en tvisvar á ári, í fyrra skiptið í upphafi skólaárs, eigi síðar en í lok septembermánaðar. Þá ræðir hann við foreldra um markmið og framkvæmd bekkjarstarfs á komandi vetri. Fyrir þann fund undirbýr hann kosningu eftirmanns síns, hafi hann ekki verið kosinn á síðasta fundi að vori.
· Hann er tengiliður umsjónarkennara við foreldra og er ætlað að tryggja gott samstarf þar á milli. Hann skipuleggur almennan foreldrafund í samvinnu við bekkjarkennara í upphafi skólaárs. Á þeim fundi eru lagðar línur fyrir bekkjarstarfið.
· Hann er reiðubúinn til að aðstoða kennarann við að skipuleggja þátttöku foreldra í skólastarfinu, t.d. í tengslum við vettvangsferðir, starfskynningu og heimsóknir foreldra í bekkinn.
· Hann er tengiliður foreldra við kennarann og kemur sjónarmiðum þeirra á framfæri þegar þess gerist þörf.
· Hann er tengiliður foreldra innbyrðis, sendir út bekkjarlista með símanúmerum og nöfnum barnanna, einnig nöfnum foreldra ef þeir óska þess og skólinn sér ekki um það.
· Hann hefur frumkvæði að því að sem flestir foreldrar séru virkir í bekkjarstarfinu. Best er að skipta verkefnum með foreldrum í upphafi skólaárs, t.d. foreldrarölt og umsjón bekkajrskemmtana. Gott er að mynda hópa nokkurra foreldra til að vinna verkefnin.
· Hann sér um að safnað er í bekkjarmöppu gögnum um foreldrastarf hvers vetrar, svo sem fundargerðum, myndum og öðru sem gaman er að eiga til seinni tíma og fyrir nýja bekkjarfulltrúa til glöggvunar á starfi bekkjarins og skemmtunum.
· Hann er tengiliður foreldra við stjórn foreldraráðs foreldrafélagsins, tekur þátt í fundum þess og miðlar upplýsingum í báðar áttir.
· Hann hlustar eftir sjónarmiðum nemenda varðandi bekkjarstarf og bekkjaranda. Gott er t.d. að nemendur taki þátt í einum foreldrafundi á hverju ári þar sem málin eru rædd.

Prenta | Netfang