Miðvikudagurinn 17. október 2018

Reglugerð um valgreinar

Reglugerð um valgreinar í grunnskólum

nr. 387/19961. gr.

Heimilt er að verja allt að þriðjungi námstíma í valgreinar í 9. og 10. bekk. Með valgreinum er átt við að nemendum er gefinn kostur á að leggja stund á aðrar námsgreinar eða námsþætti en tilgreindar eru í aðalnámskrá grunnskóla eða dýpka þekkingu sína og færni í ákveðnum skyldunámsgreinum.


2. gr.

Grunnskólar skulu skilgreina og skýra markmið valgreina, leggja fram kennsluáætlanir, yfirlit yfir námsefni og ákvarðanir um námsmat og fá staðfestingu sveitarstjórnar áður en þær eru boðnar fram enda er framboð og kostnaður við einstakar valgreinar háð samþykki sveitarstjórnar. Lýsingar á öllum valgreinum skólans skulu ásamt öðrum starfsáætlunum hans birtast í skólanámskrá áður en kennsla hefst. Nemendum skal ætíð gefast kostur á að velja valgreinar í samráði við forsjármenn þeirra. Skólastjóri er ábyrgur fyrir því að kennsla valgreina í skólanum uppfylli ákvæði þessarar reglugerðar.

Valgreinar eru hluti af skyldunámi og því skal kennslan veitt nemendum þeim að kostnaðarlausu. Óheimilt er að krefja nemendur eða forsjármenn þeirra um greiðslur fyrir kennslu, námsgögn eða annað efni sem nemendum er gert skylt að nota í valgreinanámi.

Skólastjóra er heimilt, í samráði við nemanda og forsjármenn, að meta tímabundna þátttöku í atvinnulífi sem valgrein eða hluta af valgrein í 9. og 10. bekk grunnskóla. Skipuleggja skal þátttöku í atvinnulífi í samráði við skólann.


5. gr.

Heimilt er að bjóða nemendum með annað móðurmál en íslensku eigið móðurmál sem valgrein enda séu ákvæði 2. gr. uppfyllt. Einnig er skólum heimilt að viðurkenna skipulagt nám þessara nemenda í móðurmáli, utan grunnskóla, sem valgrein.

Reglugerð þessi er sett samkvæmt 32. gr. laga nr. 66/1995 um grunnskóla og öðlast gildi 1. ágúst 1996.


 

Björn Bjarnason
Árni GunnarssonSlóð að þessu skjali: http://brunnur.stjr.is/mrn/logogregl.nsf/nrar/reglugerdir3871996

6. gr.

4. gr.

3. gr.

Prenta | Netfang

Nemendaráð 2010-2011

Nemendafélag Hólabrekkuskóla 2010 - 2011


Hlutverk nemendafélags

Við grunnskóla skal starfa nemendafélag og er skólastjóri ábyrgur fyrir stofnun þess.
Nemendafélag vinnur m.a. að félags-, hagsmuna- og velferðarmálum
nemenda og skal skólastjóri sjá til þess að félagið fái aðstoð eftir þörfum.
Nemendafélag hvers skóla setur sér starfsreglur, m.a. um kosningu í stjórn félagsins
og kosningu fulltrúa í skólaráð skv. 2. mgr. 8. gr.


Nemendaráð 2010-2011

Formaður:Hörður Brynjar Halldórsson, b. 102

Varaformaður: Karen Ósk Einarsdóttir, b. 102

Meðstjórnendur:Elísabet Þórhallsdóttir, b. 101
Hlynur Helgi Arngrímsson, b. 102
Ólöf Svavarsdóttir, b. 101

Gjaldkeri: Ketill Guðmundsson, b. 101

Ritari: Sigrún Mist Gunnarsdóttir, b. 101

Skreytingarnefnd: AnnaDagbjört Andrésdóttir, b. 101
Karitas Eik Sandholt, b. 102
Thelma Rut Jónsdóttir, b. 102

Árshátíðarnefnd:Kolbrún Laufey Þórsdóttir, b. 101
Fannar Pálsson, b. 102
FriðjónMagnússson, b. 102

DJ Ráð :Súsanna RuthMagnúsdóttir, b. 101
Sigurður Sveinsson, b. 101


Íþróttanefnd:Sindri Björnsson, b.102
Margrét Lilja Arnardóttir, b. 102

Sjoppuráð:

Sonja Lára Axelsdóttir, b. 101
Agla Brá Sigurðardóttir, b. 101
Júlíana Margrét Árnadóttir, b.101
Rebekka Óska Gunnarsdóttir, b.102
Anastasia Ísey Jónsdóttir, b.101


Prenta | Netfang