Skip to content

Language Learning during Covid-19 times / Heimilin og háskólinn

https://www.facebook.com/events/755463028319973/

This event takes place in the air, on ZOOM: Link to session here: https://eu01web.zoom.us/my/laera

Heimilin og háskólinn er fyrirlestraröð fyrir foreldra um margvísleg málefni. Þriðjudaginn 21. apríl mun fræðslufyrirlesturinn fara fram á ensku en glærur verða á íslensku. Umsjón hafa Renata Emilsson Peskova, Kriselle Suson Jónsdóttir og Magdalena Elísabet Andrésdóttir.

ENGLISH BELOW!
Renata, Kriselle og Magdalena ætla að kynna stuttlega verkefnið Heimilin og háskólinn, kynningar og upplýsingar sem hafa safnast þar. Þjónusta og upplýsingar Miðju máls- og læsis verður kynnt. Síðan verður helstu spurningum foreldra um skóla, heimanám og tungumálanám heima fyrir svarað. Foreldrar geta líka sent inn spurningar eða deilt góðum hugmyndum.

Við hlökkum til að spjalla við ykkur!

Renata Emilsson Peskova er verkefnastjóri meistaranáms við Menntavísindasvið og stundakennari við Mennta- og Hugvísindasvið. Kriselle Suson Jónsdóttir og Magdalena Elísabet Andrésdóttir eru brúarsmiðir í Miðju máls og læsis, sem heyrir undir Skóla- og frístundsvið Reykjavíkurborgar. Þær veita ráðgjöf og stuðning við foreldra og nemenda af erlendum uppruna sem og kennara og starfsmenn SFS.

In the session Renata, Kriselle and Magdalena are going to briefly introduce the project Home and University and the presentations and information that have been collected there. Services and information of the Center of Language and Literacy will be introduced. Questions from parents about schooling, homework and language learning at home will be answered and parents can also share good ideas.

They look forward to talking with you!

Renata Emilsson Peskova is a project manager of master´s program at the School of Education and a sessional teacher at the School of Education and the School of Humanities. Kriselle Suson Jónsdóttir and Magdalena Elísabet Andrésdóttir are language and cultural mediators at the Language and Literacy Centre, under the Reykjavík Department of Education and Youth. They provide counselling services and support to parents and children with foreign backgrounds, as well as to teachers and staff of the Education Department.